بزرگترین داروخانه استان کرمان

بزرگترین داروخانه استان کرمان

بزرگترین داروخانه استان کرمان

داروخانه دکتر فرمان آرا، به مدیریت آقای دکتر بهنام فرمان آرا، اولین و بزرگ ترین داروخانه استان کرمان برای رفاه حال شهروندان، داروخانه الکترونیکی را در اختیار همشهریان قرار داده است تا در کمترین زمان به داروی مورد نیاز خود دست یابند.

دکتر سید بهنام فرمان آرا
ارسال دیدگاه